Warning: Creating default object from empty value in /home/lacivett/domains/lacivetta.lt/public_html/wp-content/themes/overeasy/functions/admin-hooks.php on line 160

Balandžio 6-7 dienomis susitikimas su Antra Poča

2013/03/05 No comments yet

2013 m. balandžio 6-7 dienomis susitikimas su viešnia iš Latvijos Latvi­jos Antra Poča “Vyrų ir moterų santykių paslaptys” Šis savait­galis tai moter­iškumo šven­timo, jaukios atmos­feros, naujų pažinčių ir unikalių žinių fiesta. Sem­i­naro metu išgirsi atsaky­mus į moter­iškus klausimus, kurių neži­nojo net tavo mama, gausi ilgai ieško­tus atsaky­mus į ben­drav­imo su vyrais sub­tilybes, suži­nosi šimt­meči­ais patikrin­tas moter­iškumo paslap­tis, […]

Kovo 23-24 d. Simorono Seminaras Moterims

2013/03/01 No comments yet

Simoronas – Lengvas Problemų Sprendimas Sužinok, kaip kasdienes problemas paversti lengvais iššūkiais, susierzinimą – nuoširdžiu juoku, svajones – realybe, o nemalonius darbus į polėkį ir laisvę suteikiančią veiklą.   2013 m. Kovo 23-24 d. sem­i­nare lek­torė Liud­mila Litvinienė, supažindins Tave su kūry­bini­ais ir netikė­tais prob­lemų sprendimų būdais bei 5 sėkmės pritraukimo principais. Moterys, kurios susi­pažįsta […]