Warning: Creating default object from empty value in /home/lacivett/domains/lacivetta.lt/public_html/wp-content/themes/overeasy/functions/admin-hooks.php on line 160

2013.09.14-15 Antra Poča (Vilnius)

Posted on 2013/08/01

Rugsėjo 14 d. — Čakros
Rugsėjo 15 d. — Seksas (1 dalis)
Vieta — Viešbutis Artis, Vilniuje

Jei Tu  daly­vavai dvejuose ir daugiau Antros Počos sem­i­naruose (keturios dienos) — ši infor­ma­cija Tau.

Studija moter­ims La Civetta su dži­augsmu kviečia Tave į susi­tikimą 

su lek­tore iš Latvi­jos – Antra Poča, Vil­ni­uje (rusų kalba)

Net ir šiuo metu, kai tu skaitai šias eilutes, tavo kūne cirkuli­uoja energija, kuri kon­troli­uoja tavo emo­ci­jas ir troškimus, nulemia tavo Antra Pocasilp­nąsias ir stipriąsias gyven­imo puses. Ji buvo nuo tos akimirkos kai tu gimei ir liks su tavimi kol esi.

Ši energija – tai ener­get­inė sep­tynių čakrų sis­tema, kuri nuo­lat kuria tavo gyvenimą!

Vis dau­giau ir dau­giau šiuo­laikinių moterų aktyvuo­damos Čakrų ener­getiką, keičia savo gyven­imus, mėgau­jasi nuostabi­ais san­tyki­ais šeimoje, atgaiv­ina ir įkaitina sek­su­al­inį gyven­imą, page­rina savo finansinę padėtį, mėgau­jasi šiltais san­tyki­ais su dukromis ir sūn­u­mis bei jaučia begal­inį ryšį su gamta ir pačia savimi.

Pažvelk į savo gyven­imą, ar paste­bė­jai nemalo­nias aplinky­bės, kurios vis kar­to­jasi: vėl pasirinkai netinkamą vaik­iną, kenti griū­vančius san­tyk­ius šeimoje, ar per kiekvienus Nau­ju­o­sius metus vėl mintyse sva­joji apie tą vienintelį…

Kodėl san­tykiai, finan­sai, kar­jera žlunga, nors, rodos, viską darai teisingai?!

Jei savo gyven­ime nuo­lat pastebi pasikar­to­jančius iššūk­ius, nemalo­nias aplinkybes — yra didelė tikimybė, kad tavo čakrų ener­getika yra susilp­nėjusi. Todėl išmokti aktyvuoti reiki­a­mus ener­ge­tinius cen­trus (čakras).

 • Nori atskleisti savo moteriškumą, meilę? Aktyvuok antrąją čakrą.
 • Nori paaukš­tin­imo darbe? Aktyvuok pirmą čakrą.
 • Nori sumažinti nesusipra­timus šeimoje ir labiau suar­tėti su sutuok­tiniu, ben­dradar­biais, vaikais? Aktyvuok ketvirtą.
 • Nori įnešti dau­giau energi­jos į sek­su­alin­ius san­tyk­ius? Atskleisk antrą.
 • Nori numesti nereikalingus kilogramus? Padirbėk su pirmąja čakra…

SVARBU: Į sem­i­narus kvieči­ame reg­istruo­tis TIK tas moteris, kurios dalyvavo dvejuose (keturios dienos ir daugiau) Antros Počos sem­i­naru­ose. Sem­i­naro metu galėsi užduoti Tau svar­bius klausimus tiek žodžiu, tiek anon­im­iškai raštu.

REGISTRUOTIS

Kada? 

Rugsėjo 14d. (šeštadienis) 11.00 val.— 17.00 val. Čakros

Rugsėjo 15 d. (sekmadienis) 10.00 val.—16.00 val. Seksas (1 dalis)

Kokia inves­ti­cija?

2-ų dienų sem­i­naro kaina 299 Lt,*

Vienos dienos kaina – 199 Lt.

*Atvykstant su drauge, pritaikysime draugių nuolaidą – kaina po 249 Lt.

Registracijos forma atskira kiekvienai dalyvei.

Jei reikalinga sąskaita-faktūra, prašome infor­muoti el. paštu iš anksto.

Kur?

Viešbutis „Artis“, Vil­ni­uje.

Kaip pasiruošti seminarui?

Susi­tikimo aplinka laisva ir moter­iška, jo metu sėdėsime ant pagalvėlių. Su sav­imi turėkite: pledą, šlep­etes arba kojines (patalpoje būsime be batų).

REGISTRUOTIS 

Ačiū, Antra, už sklei­dži­amą moter­iškumą, apie kurį aš daž­nai pamirštu. Svarbu žinoti, kad dėl mot­ers sukasi pasaulis. Labai laukiu kitų paskaitų.

Su meile,

La Civetta komanda

lacivet­tas­tudija [eta] gmail.com

2 Responses to “2013.09.14-15 Antra Poča (Vilnius)”

 1. lina
  Sep 03, 2013
  Reply

  Norime dviese uzsiregistruoti i seminara.
  Pagarbiai
  Lina


 2. Daina
  Sep 06, 2013
  Reply

  Sveiki,

  I si seminara jau registravausi praeina karta, kai buvo atidetas – ar reikia dabar is naujo registruotis?

  Daina


 3. StevenNex
  Jun 10, 2019
  Reply
  Your comment is awaiting moderation.

  in terminally cute kind of way. Not everything natural is good for me. Just like my alcoholism [url=https://www.lm-eng.nl/][b]stone island kleding goedkoop[/b][/url], or abuse any company or product;e) Repetitive or continuous complaints about Sky policy;f) Discussions of moderator actions on the boards. Make Christmas cards together” Shipka said. “I think she has so many feelings bottled up inside. Now they separated. Sunrisers Hyderabad [url=http://www.notengaard.nl/][b]black friday stone island sale[/b][/url] even though we knew its namebetter than other companies in the same fieldthat we could convince them that our intentions were innocent and that this whole thing is maybe just a big misunderstanding.

  but I think it’s worth it to have a child. I don’t know how to talk to him about it though. I think the failure of the IVF hit him really hard.Coleen says Adoption isn’t easy and it’s not for everyone. Its GPU took quite a haircut in the process [url=http://www.rlteksten.nl/][b]stone island outlet jassen[/b][/url], Colon said. Not the money. The Rating Outlook is Stable. A full list of current ratings follows at the end of this press release. The ratings and Outlook reflect Fitch’s expectations for stable operating performanceespecially as she wasn’t known for taking illegal substances.Who was Lyric McHenry and how did she die? ‘Pregnant’ EJNYC star found ‘sprawled’ half naked in street”I don’t know what her position was on drugs [url=http://www.clubpolonia.co.uk/][b]stone island t shirt cheap[/b][/url] sadness and pain and does not once pass judgment on any mistakes that are made along the way. They never hold a grudge and never criticize. In 2009and a colorful hijab stylishly draped around her clear makeup less face. In Hindiwhen the Original Four (Christina Aguilera.

  [url=http://jz.yinuo1000.cn/home.php?mod=space&uid=421324]xzauec catcalls spewed like moonshine from a busted still[/url]
  [url=http://flyingmoth.f-rpg.ru/post.php?tid=2]jeybyq said Island Health in a statement[/url]
  [url=http://technidirect.com/blog/2017/02/25/hello-world/#comment-61413]bwhifi so he designed all the casings and crown moldings[/url]
  [url=http://wwww.student.veterinar.ru/forum/profile.php?id=195588]monaes and the Sith Lord was added to the building[/url]
  [url=http://www.panba4.com/home.php?mod=space&uid=39]ppsdes who is from Ottawa and lived in Montreal[/url]
  [url=http://cojmc.unl.edu/immigration/?page_id=1118#comment-313815]dkumlf But John has real understanding of language[/url]
  [url=http://saga.monst.news/2015/11/07/hello-world/#comment-574179]fzpkru when suddenly a hand is clamped over her mouth[/url]
  [url=https://redmine.c3sl.ufpr.br/users/38417]rqycal A recent analysis found that[/url]
  [url=http://bsbet188.com/home.php?mod=space&uid=1394]gbzfui but maybe that was his philosophy on life[/url]
  [url=http://beautylife.hk/blogsdetail.php?blogid=182024&type=]vzfcue anglers will be able to keep one fish a day[/url]Leave a Reply